Ming Fung Hong Co Ltd

 

Ming Fung Hong Co Ltd 是Hitachi Cooling & Heating的授權分銷商。 他們提供家用和商用日立空調、熱泵、VRF、空氣淨化服務、製冷器以及控制系統。 您可以通過他們的電話號碼 2544 8991 與他們聯繫。

Ming Fung Hong Co Ltd 於Hong Kong 地區服務

  • G/F.50 Gilman Street, Central,H.K., 999077 Hong Kong
  • 2544 8991

聯繫 Ming Fung Hong Co Ltd

發送我們您的查詢。 我們會盡快回覆您。
  1. Hitachi
  2. 哪裡購買?
  3. Ming Fung Hong Co Ltd
Contacta con Ming Fung Hong Co Ltd

聯繫 Ming Fung Hong Co Ltd

發送我們您的查詢。 我們會盡快回覆您。
感謝與我們聯繫
您的信息已成功發送。 我們將盡快通過電子郵件與您聯繫。